Damen ASV 9020 Walk to Work Vessel

TRYGG SKIPSADGANG MED MINST 80% MANØVERBARHET VED BETJENING AV OFFSHORE-STRUKTURER
Damen ASV 9020 Walk to Work Vessel
Damen ASV 9020 Walk to Work Vessel 89,65 294,13 13 14,96 2300 5070632 60 60 425 4574,66
Damen SOV 7017 / SOV 8417 Walk to Work Vessel 70 229,6 12 13,8 800 1763680 60 60 280 3013,9
Damen ASV 9020 Walk to Work Vessel 57 186,96 12 13,8 800 1763680 60 60 250 2691
Sammenlign med andre Walk to Work Vessel

Design

  1. FREMRAGENDE SJØGANG

    Skrogformen er lenger (90 meter) og grunnere (4,6 meter) enn en sammenlignbar konvensjonell PSV. Baugseksjonen er imidlertid ‘senket’ med 1,5 m for å skape en V-form, og derved redusere stamping i tung sjø, gjøre det mulig å inkludere og å gi maksimal effektiv drift for baugrorpropellene.

  2. EFFEKTIVITET

    Med en hastighet på over 11 knop kan den utvalgte skrogformen vise til strøminnsparinger med 25% mindre installert kraft for å oppnå 14 knop enn for tilsvarende PSV. Et spesialtilpasset kraftanlegg er blitt utformet og er fullt optimalisert for alle driftsforhold (friseiling/DP/standby/havn).

  3. TRYGG OVERFØRING

    Primærløsningen er fullt integrert med hensyn til høy ytelse, bevegelsesutjevnet landgangsbro og en bevegelsesutjevnet kran, begge montert på babord side like ved fartøyets tyngdepunkt. Dens styringsprogramvare er integrert med DP-systemet for å tillempe landgangsbroens bevegelsesbegrensninger. For høye nivåer av reservekapasitet, inkluderes alternative overføringsmetoder som helikopter, kran, og en Damen-designet oppblåsbar båt med stivt skrog.

Tjenester

TILLEGGSALTERNATIVER

The W2W has been designed for conventional oil and gas maintenance duties as well as wind farm maintenance and support

The W2W has been designed for conventional oil and gas maintenance duties as well as wind farm maintenance and support. As such, the final design of each new vessel will be adapted to reflect its operating profile. The following list offers a number of options which can readily be included at the point of final specification. This list is given by way of guidance and is by no means exhaustive:
Offshore crane: up to 6t, 3D motion comp. knuckleboom crane;
Gangway access system: 3D motion-compensated gangway from several OEM;
Height adjustable gangway pedestal: for height adjustment of gangway centre platform. Includes lift upgrade;
Hybrid drive: Battery package replacing one genset. Total inst. gen. power 5500 ekW;
CTV refueling: at CTV landing to SB;
Targetless DP pos.ref.system: Guidance Marine RangeGuard;
Daughter craft, operability 1.2m Hs: Tuco 11m windfarm. service boat;
Daughter craft, increased operability 1.5m Hs: Tuco 15m windfarm service boat with passive gangway;
Upgrade of nr of POB to 90: Double occupancy of 30 SP-cabins; includes lifeboats;
Upgrade winch area to Helicopter deck: D-factor 21 m, max. take-off weight 12t, day- and night landings;
Helicopter re- / de-fuelling: Jet A and Jet A1, capacity 4m3;
Additional Class notations: COMF(C-2, V-2), Clean (Design), BIS, HELDK.

KUNDEFINANSIERING

Damen customer finance

Damen kundefinansiering tilbyr et bredt spekter av finansieringsordninger. Disse er tilgjengelig for alle typer fartøy, utstyr og tilknyttede tjenester, inkludert de prefabrikkerte skipsbyggingssettene som leveres av Damens avdeling for teknisk samarbeid.

Damens opplegg for kundefinansiering er ikke bare for privateide, små og mellomstore firmaer, vi bistår også myndighetsorganer som kystvakt, politi og havnemyndigheter. Damen har forbindelser med alle Nederlands-baserte kommersielle banker, samt flere utenlandske banker. Som en sentral kunde av det nederlandske eksportkredittbyrået, Atradius, har Damen omfattende erfaring med å arrangere eksportlån i kombinasjon med eksportkredittforsikring.

SKIPSLEVERINGSTJENESTER

Damen skipsleveringstjenester sørger for at våre kunder mottar sine fartøy trygt, rene og klare for drift. Vi tilbyr total omsorg for alle logistiske tjenester gjennom vårt verdensomspennende støttenettverk. Våre Skipsleveringstjenester inkluderer egen kjøltransport, tunge løft, sleping og halvnedsenkbar transport.

Som en internasjonal skipsbygger har Damen utstrakt kunnskap om hvert fartøy og om transportkontrakter og vilkår, og vi har mange års erfaring med skipsfart til fjerne destinasjoner. Kort sagt, våre kunder nyter godt av våre pålitelige og konkurransedyktige skipsfartløsninger.

RESERVEDELSTJENESTER

Damen reservedelstjenester tilbyr konkurransedyktige priser, effektiv og kostnadseffektiv levering og korte responstider. Med mange års erfaring har vi etablert sterk kjøpekraft og et omfattende leverandørnettverk. Ved å utvide vårt nettverk av globale tjenestemidpunkt, kan vi forkorte våre responstider. Våre tjenester går lenger enn bare hurtig dellevering; vi tilbyr også forskjellige etterfyllingsløsninger som gjør at vi har delene på lager før du trenger dem. For å minimalisere livssykluskostnadene og forbedre fartøyets ytelse, er det avgjørende å ha de rette reservedelene. Vårt computerdrevne vedlikeholds styringssystem (CMMS) gjør lagerkontrollpåfyllingen fullstendig automatisert.

 

 

Online reservedelsbutikk

For å støtte våre kunder syv dager i uken, 24 timer i døgnet har Damen laget en online reservedelsbutikk på vår Serviceportal www.damenservices.com. Her kan du bestille reservedeler direkte fra vår nettkatalog. Vårt leveringsomfang er ikke begrenset til Damen-fartøy eller til katalogen. Hvis de delene du trenger ikke er tilgjengelig, inviterer vi deg til å fremme forespørsler på nettet. Din tjenestebehandler vil med glede gjøre det som trengs for å få tak i den aktuelle komponenten. Med Damen som din partner kan du oppleve fordelene ved en one-stop-shop.

DAMEN HANDEL

damen traiding

Damen er unik ved at vi tilbyr attraktive tilbakekjøpsgarantier for standard fartøy fra vårt produktutvalg til kunder eller den finansierende bank. Vi vet at Damen-kvalitet betyr at våre fartøy har en førsteklasses videresalgsverdi. Fartøy kjøpt 20 år tidligere har oppnådd sin byggepris når den videreselges etter to tiår.

Damen er glad for å kunne kjøpe tilbake fartøy eller hjelpe kundene med å forhandle når de kjøper et nytt fartøy. Vårt team tilbyr også en meglertjeneste, uansett om fartøyene er fra Damen eller fra andre skipsbyggere, og vi kan hjelpe kunder som ønsker å befrakte.

Innovasjon

Proving the designs performance

The W2W has been designed for conventional oil and gas maintenance duties as well as wind farm maintenance and support

Innovations in the design and design process of this vessel are:
• Seakeeping analysis of systematic variations of hull design and dimensions, verified by tank tests, resulting in high natural roll period and low roll motions in North Sea conditions. More access, more comfort.;
• Balanced, and low lateral wind profile, as well as shallow draught contribute to reduced power demand while station-keeping in beam-on conditions;
• Focus on high-speed transits between turbines while remaining in DP, as has been demonstrated by model tests in challenging environmental conditions;
• The actual controllers of DP and motion-compensated gangway systems, and the vessel’s seakeeping characteristics are being tested in simulated environmental conditions in unison in a hardware-in-the-loop (HIL) test. This will ensure smooth setting-to-work and operational performance from day 1;
• Development of a vessel simulator based on the HIL-test setup, will produce a “digital twin” to the vessel and access system. Prior to charter award, this enables the owner to offer to clients an assessment of operational access performance in client-specified environmental and site conditions much more accurately than is possible with just vessel RAO’s;

These innovations are now being realised in a vessel concept which, because of it’s bench-marking high operability, lead to more, and safer access to the wind energy sector, thereby contributing to lower cost of energy.

NEDERLANDSK MARITIM EKSPERTISE

Alle Damens fartøy nyter godt av den ekspertisen som er innsamlet i konsernets pågående forskningsprogrammer. Damen arbeider sammen med globalt renommerte forskningsinstitutter som Delft teknologiske universitet, Nederlands maritime forskningsinstitutt (MARIN) og Nederlands Organisasjon for anvendt vitenskapelig forskning (TNO), samt andre velrenommerte universiteter og ledende maritime selskaper.

TECHNICAL COOPERATION

Nyheter

Vis alle Damen-nyheter

Nedlastinger

Relaterte produkter

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...