Fast Crew Supplier 5009

DETTE FARTØYET ER SVÆRT DRIVSTOFFEFFEKTIVT OG FULLT UTSTYRT TIL SIN OPPGAVE
Fast Crew Supplier 5009
Fast Crew Supplier 5009 53,2 174,5 27 31,07 225 2421,87 80 80 Stål

Design

  1. OVERLEGNE HAVGÅENDE EGENSKAPER

    The Sea Axe hull shape guarantees the best seakeeping performance at high speeds.

  2. UOVERTRUFFEN MANØVRERBARHET

    Kombinasjonen av enestående e egenskaper til sjøfart og styrehusets posisjon resulterer i høyest mulig nivå for manøvrerbarhet.

  3. MEGET DRIVSTOFFEFFEKTIV

    Det lange og smekre Sea Axe-skroget gir usedvanlig lav motstand, og leverer utmerket drivstoffeffektivitet ved alle hastigheter.

Tjenester

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSOPPLÆRING

training

Våre opplæringsprogrammer er utformet for å gi våre kunder dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere. Denne metoden gir langsiktige fordeler og bistår kunder i å nå viktige mål, deriblant reduserte driftskostnader og forbedret opptid for fartøyene. Damen tjenester tilbyr et spekter av totale opplæringspakker for medarbeiderutvikling.

FERDIGSTILLING OG PRØVEKJØRING

comissioning and trials

Damen sørger for at alt skipsdekkutstyr er korrekt installert og fungerende. Alle nybygde og overhalte skip gjennomgår en intens periode med ferdigstilling og prøvekjøringer før levering. Dette resulterer i et markedsledende nivå for produktkvalitet og maksimal opptid, som kobles med profesjonelle råd om drift av fartøyet. Vi sørger for at deres fartøy er fullstendig forberedt og klar for drift.

VEDLIKEHOLDSKONTRAKTER

maintenance

- Programmerte vedlikeholdsoppgaver;

- Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner;

- Forsyning av påkrevde deler;

- Omfattende dokumentarkiv (tegninger, håndbøker, sertifikater);

- Kunnskap og erfaring fra Damens globale nettverk.

REPARASJON OG OMBYGNING

repair and conversion

I løpet av de siste 40 årene har Damen tjenester gjenoppbygd, konvertert og reparert mange fartøy, både Damen og ikke-Damen. Med vår erfaring er vi i stand til å gi profesjonelle råd samtidig som vi sørger for at våre kunders ønsker og budsjetter blir tatt hensyn til. Kvaliteten er sikret fordi Damen-standardene opprettholdes gjennom hele prosjektet.

OPPLÆRING OG VEDLIKEHOLD

damen services trainings

Dette programmet gir en kombinasjon av tjenester for kunder som er ute etter både autonomi og kostnadsoptimalisering. Med dette leverer Damen vedlikehold i henhold til kundens krav, samtidig som vi lærer opp deres mannskap. Kompetansen til kundens ansatte øker, noe som fører til en reduksjon i antall timer tilbrakt på vedlikehold.

KUNDEFINANSIERING

Damen customer finance

Damen kundefinansiering tilbyr et bredt spekter av finansieringsordninger. Disse er tilgjengelig for alle typer fartøy, utstyr og tilknyttede tjenester, inkludert de prefabrikkerte skipsbyggingssettene som leveres av Damens avdeling for teknisk samarbeid.

Damens opplegg for kundefinansiering er ikke bare for privateide, små og mellomstore firmaer, vi bistår også myndighetsorganer som kystvakt, politi og havnemyndigheter. Damen har forbindelser med alle Nederlands-baserte kommersielle banker, samt flere utenlandske banker. Som en sentral kunde av det nederlandske eksportkredittbyrået, Atradius, har Damen omfattende erfaring med å arrangere eksportlån i kombinasjon med eksportkredittforsikring.

SKIPSLEVERINGSTJENESTER

Damen skipsleveringstjenester sørger for at våre kunder mottar sine fartøy trygt, rene og klare for drift. Vi tilbyr total omsorg for alle logistiske tjenester gjennom vårt verdensomspennende støttenettverk. Våre Skipsleveringstjenester inkluderer egen kjøltransport, tunge løft, sleping og halvnedsenkbar transport.

Som en internasjonal skipsbygger har Damen utstrakt kunnskap om hvert fartøy og om transportkontrakter og vilkår, og vi har mange års erfaring med skipsfart til fjerne destinasjoner. Kort sagt, våre kunder nyter godt av våre pålitelige og konkurransedyktige skipsfartløsninger.

RESERVEDELSTJENESTER

Damen reservedelstjenester tilbyr konkurransedyktige priser, effektiv og kostnadseffektiv levering og korte responstider. Med mange års erfaring har vi etablert sterk kjøpekraft og et omfattende leverandørnettverk. Ved å utvide vårt nettverk av globale tjenestemidpunkt, kan vi forkorte våre responstider. Våre tjenester går lenger enn bare hurtig dellevering; vi tilbyr også forskjellige etterfyllingsløsninger som gjør at vi har delene på lager før du trenger dem. For å minimalisere livssykluskostnadene og forbedre fartøyets ytelse, er det avgjørende å ha de rette reservedelene. Vårt computerdrevne vedlikeholds styringssystem (CMMS) gjør lagerkontrollpåfyllingen fullstendig automatisert.

 

 

Online reservedelsbutikk

For å støtte våre kunder syv dager i uken, 24 timer i døgnet har Damen laget en online reservedelsbutikk på vår Serviceportal www.damenservices.com. Her kan du bestille reservedeler direkte fra vår nettkatalog. Vårt leveringsomfang er ikke begrenset til Damen-fartøy eller til katalogen. Hvis de delene du trenger ikke er tilgjengelig, inviterer vi deg til å fremme forespørsler på nettet. Din tjenestebehandler vil med glede gjøre det som trengs for å få tak i den aktuelle komponenten. Med Damen som din partner kan du oppleve fordelene ved en one-stop-shop.

DAMEN HANDEL

damen traiding

Damen er unik ved at vi tilbyr attraktive tilbakekjøpsgarantier for standard fartøy fra vårt produktutvalg til kunder eller den finansierende bank. Vi vet at Damen-kvalitet betyr at våre fartøy har en førsteklasses videresalgsverdi. Fartøy kjøpt 20 år tidligere har oppnådd sin byggepris når den videreselges etter to tiår.

Damen er glad for å kunne kjøpe tilbake fartøy eller hjelpe kundene med å forhandle når de kjøper et nytt fartøy. Vårt team tilbyr også en meglertjeneste, uansett om fartøyene er fra Damen eller fra andre skipsbyggere, og vi kan hjelpe kunder som ønsker å befrakte.

Innovasjon

AXE BOW-KONSEPTET

innoavtion axe bow

Siden 1980-tallet har Damen og Delft teknologiske universitet, samarbeidet om et forskningsprogram som tar sikte på å forbedre de egenskapene høyhastighetsfartøy har til sjøs. Dette samarbeidet har produsert "Utvidet skipskonsept" som har dannet grunnlaget for de svært vellykkede Stan Patrol 4207 og 4708. Utviklingen av ‘Axe Bow-konseptet’ fulgte; en skrogform med egenskaper på sjøen som er helt utenom det vanlige. Ved hjelp av denne designinnovasjonen, har Damen utviklet ‘Sea Axe’ patruljebåter og Fast Crew leverandører.

NUMERISKE STRØMNINGSBEREGNINGER

innovation computational fluid dynamics

En studie ble utført for å evaluere hvilken innvirkning ulike skipskomponenter har på luftstrømmen rundt overbygget på et skip. Ved hjelp av numeriske strømningsberegning simulering (CFD) og verifisering av vindtunneleksperimenter, er driftsforholdene blitt fastsatt for forskjellige vindhastigheter og seilingshastigheter, kombinert med ulike vindretninger og skipskurser.

FEM-ANALYSE

Finite element method damen innovation

Ved hjelp av elementanalyse (FEM) kan skipets strukturoppførsel simuleres. Uønskede effekter kan lokaliseres og korrigeres.

NEDERLANDSK MARITIM EKSPERTISE

Alle Damens fartøy nyter godt av den ekspertisen som er innsamlet i konsernets pågående forskningsprogrammer. Damen arbeider sammen med globalt renommerte forskningsinstitutter som Delft teknologiske universitet, Nederlands maritime forskningsinstitutt (MARIN) og Nederlands Organisasjon for anvendt vitenskapelig forskning (TNO), samt andre velrenommerte universiteter og ledende maritime selskaper.

TECHNICAL COOPERATION

Nyheter

Vis alle Damen-nyheter

Nedlastinger

Relaterte produkter

Lengde (meter) Lengde (fot) 16 52,49

Hastighet maks (knop) Hastighet maks (mph) 29 33,37

Dekksareal (m2) Dekksareal (fot2) 17 182,99

Industripersonell Industripersonell 30 30

Skrogkonstruksjon Fiberforsterket plast

Crew Supply Vessel

Lengde (meter) Lengde (fot) 22,1 72,51

Hastighet maks (knop) Hastighet maks (mph) 32 36,82

Dekksareal (m2) Dekksareal (fot2) 25 269,1

Industripersonell Industripersonell 42 42

Skrogkonstruksjon Aluminium

Crew Supply Vessel

Lengde (meter) Lengde (fot) 34,2 112,2

Hastighet maks (knop) Hastighet maks (mph) 28 32,22

Dekksareal (m2) Dekksareal (fot2) 75 807,29

Industripersonell Industripersonell 75 75

Skrogkonstruksjon Aluminium

Crew Supply Vessel

Lengde (meter) Lengde (fot) 41,2 135,17

Hastighet maks (knop) Hastighet maks (mph) 30 34,53

Dekksareal (m2) Dekksareal (fot2) 140 1506,95

Industripersonell Industripersonell 100 100

Skrogkonstruksjon Stål

Crew Supply Vessel

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...